Historik

Centrecourt startades 1995. Grundidén var att arbeta med tidiga affärsidéer och innovationer på ett nytt sätt - en öppen attityd gentemot entreprenörer och deras affärsidéer som grunden för ett bra samarbete både vid utvärdering och vid genomförande i de fall engagemang beslutas.

En viktig strategi var att arbeta snabbt och med effektiva instrument för att finna bra projekt med verklig värdepotential. Arbetssättet innehåller ett aktivt engagemang i projekten.

Det nytänkande som var grunden för Centrecourts etablering visade sig leda till en mycket stor efterfrågan från entreprenörer med nya affärsidéer. Centrecourt har haft och har en stor tillgång till nya projekt.

Från starten till idag har Centrecourt engagerat sig inte mindre är 40 tillväxtsföretag.