Investeringar

Vi söker kontinuerligt nya möjligheter och engagemang i spännande "tillväxtbolag" med följande attribut:

  • Behov av kapital för att ta nästa steg och växa vidare.
  • Omsättning på 5-200 MSEK eller däromkring (alltså ej nystart).
  • Tillräckligt stor potential för bolagets produkter och tjänster för att kunna åstadkomma en snabb värdeökning inom 2-3 år.
  • Någon form av unikitet och/eller patent.
  • Behov av aktiva insatser från oss för att få bolaget att lyfta och snabbt öka i värde.
  • Rimlig värdering (ej låst vid orealistiska nivåer).

Men vi söker även efter "renoveringsbolag” som av en eller annan anledning stannat av men som med nytt kapital i kombination med aktiva insatser kan komma igång igen.