Rådgivning vid kapitalanskaffning

Centrecourt har stor erfarenhet som rådgivare vid kapitalanskaffningar till tillväxtföretag. Dessutom har vi ett mycket väl utbyggt nätverk av investerare som är avgörande vid kapitalanskaffning.