Organisation

Ledningsgrupp

Thomas Flinck, VD/Partner

Civilekonom. Entreprenör som har startat och drivit flera företag. Grundare av Centrecourt. Tidigare bakgrund inom Ericsson och AGA och ett antal VD uppdrag. Har idag flera styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.

 

Mats Jakobsson, Partner

Civilekonom. Är sedan 2010 partner i Centrecourt. Arbetade mellan åren 2002-2010 som konsult med organisations- och ekonomiuppdrag.  Under 1999 till 2002 vice VD i ett noterat IT-företag. Tidigare mångårig erfarenhet som revisor, controller och konsult inom olika branscher och företag t ex SAS och KPMG. Under 90-talet ekonomidirektör och affärsområdeschef inom Dell Computer, där han var med och byggde upp verksamheten i Norden.  

Styrelse

Sven Monthan, Ordförande

Ordförande. Ekonom. Har tidigare varit verksam inom bank och finans, bl.a. som chef för Östgötabankens fond- och notariatverksamhet, VD Maxator AB, Adepten Fondförvaltning AB samt Carnegie/Sveabankens aktiefond. Övriga styrelseuppdrag bl a, Monthan Invest AB (ordf) .

Mats Jakobsson, ledamot

Se ovan under ledningsgrupp. 

Thomas Flinck, ledamot

Se ovan under ledningsgrupp.

Anna Ahrenfelt, ledamot

Civilekonom. Egen företagare. Verksam som konsult inom verksamhetsutveckling, specialiserad på förändringsledning, driver Mötesplats Gamla Stan (uthyrning av kontorsplatser och möteslokaler), leder Familjepusslet (verksamhetsutveckling för familjer). Har tidigare arbetat på Handelsbanken som kundansvarig för privat- och företagskunder samt som projektledare, utbildare och chefsstöd på HR.

Josefin Yoshida-Dahlqvist, ledamot

Driver det egna bolaget Yomaco AB, som är en digital byrå med fokus på mediekonsumtion på mobila plattformar. Dessutom är Josefin en flitig debattör och föredragshållare som hjälper och coachar företag kring hur de ska jobba med förändringsarbete och digital transformering.