Några pågående projekt

Projekt som Centrecourt engagerar sig i kallas projektbolag. Det belyser att uppbyggnaden av ett nytt tillväxtbolag ses som ett projekt och bedrivs i projektform. Centrecourt arbetar aktivt tillsammans med projektbolagen med uppbyggnad av verksamheten.