Nyemission i Centrecourt AB - teckna nu!

1117

2010-05-20

Emissionen i Centrecourt görs för att förstärka bolagets möjligheter att bygga upp verksamheten med den nya inriktningen och affärsmodellen.

Resurser kommer att läggas på att anskaffa kapital till en ny fond samt att marknadsföra bolagets tjänster.

Centrecourt ändrar nu inriktning, och har med nya medarbetare/partners börjat arbeta med, och investera i, företag som kommit förbi start-up fasen. Företagen ska uppfylla Centrecourts kriterier på tillväxtpotential, där Centrecourt kan generera väsentliga intäkter genom kvalificerade konsultinsatser, kapitalanskaffning och direktinvesteringar. Direktinvesteringarna planeras ske genom den nya fonden som sätts upp under 2010.

Kontakta:

Thomas Flinck/VD
070-516 53 33 thomas.flinck@centrecourt.se

Sven Monthan/Ordförande
070-678 68 08 sven.monthan@centrecourt.se