Förlängd teckningstid / Centrecourt AB

2010-06-24

Det finns fortfarande utrymme för ytterligare investeringar i Centrecourt AB:s pågående nyemission. Teckningstiden är förlängd till den 15 juli 2010. För information kontakta VD Thomas Flinck/070-516 53 33