Extra bolagsstämma i Centrecourt AB

1121

2010-08-19

Kallelse till extra bolagsstämma i Centrecourt AB.
För mer information:
Sven Monthan/070-678 68 08
Thomas Flinck, 070-516 53 33