CENTRECOURT STARTAR NY FOND - BROPELAREN INVEST AB

2010-10-20

Handlingskraftigt Kapital!
Genom kombinationen av kapital och handlingskraft skapar Bropelaren Invest snabb och hållbar tillväxt i noga utvalda företag.
Visionen för Bropelaren Invest är att inom fem år, genom en innovativ affärsmodell, ha brutit ny mark och skapat väsentlig tillväxt och värdeökning i ett antal tillväxtbolag. Målet är att inom fem år skapa en värdeökning i Bropelaren överstigande 5-7 gånger investerat kapital.

För mer information - vänligen kontakta:
Thomas Flinck, 0705-16 53 33
Pelle Norberg, 0708-12 95 56
Magnus Sederholm, 0706-48 60 43
Mats Jacobsson, 0705-28 20 12