BROPELAREN INVEST RÖNER STORT INTRESSE!

2010-11-03

Centrecourts nya "fond", Bropelaren Invest AB, röner stort intresse. Redan efter ett par veckor har ett antal större investeringar gjorts i fonden. Genom kombinationen av kapital och handlingskraft skall Bropelaren Invest skapa snabb och hållbar tillväxt i noga utvalda företag. Affärsmodellen bygger på en kombination av kapital som investeras och aktiva insatser som genom konkret handling leder till positiva förbättringar på kort och längre sikt i de aktuella företagen. Dessa förbättringar, t.ex. i form av starkt ökad försäljning, bättre marginaler, lägre kostnader, leder också till snabb och hållbar värdetillväxt.
För mer information:
Thomas Flinck, 0705-16 53 33
Mats Jakobsson, 0705-28 20 12
Pelle Norberg, 0708-12 95 56
Magnus Sederholm, 0706-48 60 43