BROPELAREN INVEST UTVECKLAS ENLIGT PLAN

2011-02-17

Centrecourts nya fond, Bropelaren Invest, utvecklas enligt plan och steg 1 i den pågående emissionen säkerställdes i slutet av januari. Detta innebär rent konkret att de första investeringarna kommer at göras under våren 2011 och för närvarande djupanalyseras ett antal mycket spännande bolag.
För mer information vänligen kontakta: Pelle Norberg, 0708-12 95 56