NYA SPÄNNANDE INVESTERINGSMÖJLIGHETER I BROPELAREN INVEST

2011-04-04

Under de senaste månaderna har Centrecourt analyserat ett 40-tal bolag som via sina förutsättningar och profil passat in i nya fonden, Bropelaren Invests, grundkrav gällande möjlig investering. Ett antal intressanta bolag finns nu med i processen. Är du intresserad av spännande investeringsmöjligheter? Kontakta oss:
Thomas Flinck, 0705-16 53 33
Magnus Sederholm, 0706-48 60 43
Mats Jakobsson, 0705-28 20 12
Pelle Norberg. 0708-12 95 56