Bropelaren Invest investerar i Indevex Biotech

2012-03-07

Bropelaren Invest (där Centrecourt är managementbolag) har under 2011 investerat i det framgångsrika biotechföretaget Indevex Biotech.

En aggressiv marknads- och säljplan ligger till grund för en rad aktiviteter för att snabbt etablera intäkter från de egna varumärkena InZone Vitality och Reztart. Inzone finns på ett antal sjukhus och vårdinrättningar via Indevex partner Medirest, ochnya bearbetas fn. Indevex har vidare under 2011 köpt tillbaka varumärket Reztart från den tidigare licenstagaren, och avser att självt driva försäljningen under 2012. Fokus är att öka försäljning inom 7-Eleven och Pressbyrån, och förbereda en licensiering.
Samtidigt är en rad kontakter etablerade för att sälja licenspaket på den globala marknaden, där bl a i Asien visat stort intresse inom diabetesvården. Nya koncept är också under utveckling, styrt av de stora behov som är kända inom t.ex äldrevård, viktkontroll eller marknaden för nyttig snabbmat till resande.
En genomgång av det vetenskapliga underlaget för Indevex produkter och koncept har gjorts, och gett ett klart stöd för grundreceptet Indevex NGC, Nutrition & Glycemic Control. Nya studier som specifikt dokumenterar NGC:s effekter på olika hälsoparametrar och livskvalitet är under planering, och glädjande har den medicinska vetenskapen på eget initiativ tagit kontakt med förslag på studier, bl a från Karolinska Institutet.
För mer information kontakta Dr. Magnus Sederholm, Partner/Centrecourt AB, 0706-48 60 43