Centrecourt söker nya spännande investeringsobjekt!

2012-04-10

Första kvartalet 2012 är tillända och vi har sedan årsskiftet träffat och analyserat ett antal spännande bolag.
Några har vi valt att gå vidare med.

Vi söker kontinuerligt nya möjligheter antingen "tillväxtbolag" med följande attribut:

1. Behov av kapital för att ta nästa steg och växa vidare.
2. Omsättning på 5-50 MSEK eller däromkring (alltså ej nystart).
3. Tillräckligt stor potential för bolagets produkter och tjänster för att kunna åstadkomma en värdeökning på 5-7 gånger inom 2-3 år.
4. Någon form av unikitet och/eller patent.
5. Behov av aktiva insatser från oss för att få bolaget att lyfta och snabbt öka i värde.
6. Rimlig värdering (ej låst vid orealistiska nivåer).

Eller:

"Renoveringsbolag" som av en eller annan anledning stannat av men som med nytt kapital i kombination med aktiva insatser kan komma igång igen.

Slå gärna mig eller någon av mina kollegor en signal så snart du har en stund över: http://www.centrecourt.se
//
Med vänliga hälsningar
Pelle Norberg
0708-12 95 56