CENTRECOURT SÖKER TILLVÄXTBOLAG ATT INVESTERA I!

2012-07-25

I augusti drar vi igång med full kraft igen. Vi söker starka entreprenörer och nya investeringsmöjligheter.

Vi söker kontinuerligt nya möjligheter antingen "tillväxtbolag" med följande attribut:

1. Behov av kapital för att ta nästa steg och växa vidare.
2. Omsättning på 5-500 MSEK eller däromkring (alltså ej nystart).
3. Tillräckligt stor potential för bolagets produkter och tjänster för att kunna åstadkomma en värdeökning på 5-7 gånger inom 2-3 år.
4. Någon form av unicitet och/eller patent.
5. Behov av aktiva insatser från oss för att få bolaget att lyfta och snabbt öka i värde.
6. Rimlig värdering (ej låst vid orealistiska nivåer).

Eller:

"Renoveringsbolag" som av en eller annan anledning stannat av men som med nytt kapital i kombination med aktiva insatser kan komma igång igen.

Slå gärna mig eller någon av mina kollegor en signal så snart du har en stund över: http://www.centrecourt.se
//
Med vänliga hälsningar
Pelle Norberg
0708-12 95 56