CENTRECOURT VIDAREUTVECKLAR SIN VERKSAMHET

2012-08-27

Investeringar och affärsutveckling i små tillväxtföretag skall nu kompletteras med större bolag.

Centrecourts fokus har hittills enkom varit att, via sin fond Bropelaren Invest, investera i mindre tillväxtsbolag med en omsättning mellan 5-50 MSEK. Från och med nu kommer Centrecourt, som komplement, även börja arbeta med segmentet lite större bolag. Bolag som kommit ännu längre på väg mot stark tillväxt och god lönsamhet. Från och med september kommer vi vidareutveckla vårt ackvistionsarbete till att även innefatta bolag med en omsättning upp emot 200 MSEK. För mer information vänligen kontakta Pelle Norberg, 0708-12 95 56.