CENTRECOURT OCH SAMINVEST I NYTT SAMARBETE

2012-08-28

Centrecourts arbete med att hitta nya investeringsprojekt pågår kontinuerligt och ett samabetsavtal med Saminvest har precis undertecknats.

SamInvest är ett regionalt riskkapitalbolag med siktet inställt på lovande företag i Västernorrland och Jämtland. SamInvest fungerar som en katalysator mellan privat kapital och utvecklingsbara företag i regionen. Centrecourt får i Saminvest en stark regional samarbetspartner när det gäller att tillföra riskkapital, kunskap och kontakter i syfte att utveckla och förstärka företagen samt skapa värdetillväxt.
För mer information, vänligen kontakta Pelle Norberg, 0708-12 95 56