DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2012 CENTRECOURT AB(Publ)

2012-09-25

Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2012 framgår av bifogad länk.