PRESSMEDDELANDE ANG NYEMISSIONEN I CENTRECOURT AB (Publ)

2012-11-07

Styrelsen i Centrecourt AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden till den 14 december 2012 i den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 19 september 2012.

" I emissionen har hittills tecknats ca 1 MSEK, men styrelsen bedömer att ytterligare teckningar kommer in, då man för diskussioner med utomstående investerare som visat intresse av investera i bolaget", säger Thomas Flinck, VD och partner i Centrecourt AB.