LYCKAD NYEMISSION I CENTRECOURT AB

2013-01-28

Den 14 december 2012 stängde Centrecourt AB den företrädesemission som bolaget genomfört till kursen 0,14 kr.

Genom nyemissionen tillförs Centrecourt 1 875 273 kronor (13 394 809 aktier) före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 71 242 840 st och aktiekapitalet till 7 124 283 kr. Emissionen tecknades till 70 % av det totala erbjudandet.

- Den emissionslikvid som kommit in är ett välkommet tillskott för satsningar enligt vår plan. Vi tackar befintliga samt nytillkomna aktieägare för förtroendet , säger Thomas Flinck, VD för Centrecourt.

För ytterligare information kontakta VD Thomas Flinck,
070-516 53 33