CENTRECOURT/BROPELAREN INVEST SÖKER NYA BOLAG ATT INVESTERA I!

2013-03-12

Under våren 2013 kommer vi fokusera än mer på att hitta intressanta bolag utanför stortsdsregionerna.

Tillväxtbolag med en omsättning mellan 10 MSEK och 100 MSEK är extra intressant för både oss själva och vårt nätverk av investerare.

Kontakta Pelle Norberg på 0708-12 95 56, pelle.norberg@centrecourt.se