Fullmaktsformulär årsstämma 16 juni 2016

2016-05-23

Om aktieägare önskar använda fullmakt vid årsstämman, skall detta fullmaktsformulär användas.