Centrecourt rådgivare till medtechbolaget Cavidi från Uppsala

2018-02-27

Cavidi utvecklar nyskapande medicindiagnostik som används vid behandling av hiv samt säljer tester för laboratoriestudier. Bolaget har under 2017 rest ca 120 MSEK i två investeringsrundor där Centrecourt medverkat som rådgivare. Centrecourt arbetar med egna investeringar men också som rådgivare till tillväxtföretag både i samband med kapitalanskaffningar och strategisk management consulting.

Cavidis pressrelease från 2018-02-23 bifogas.