Tjänster

Centrecourts medarbetare har lång erfarenhet av att finna och bygga upp tillväxtföretag.

Vi arbetar dels med tjänster riktade till de bolag som Centrecourt investerat i samt med konsulttjänster i andra tillväxtföretag.

Våra tre erbjudanden:

  • Investeringar i tillväxtbolag och renoveringsbolag
  •  
  • Rådgivning vid kapitalanskaffning
  •  
  • Management consulting
  •